1

مفتول گالوانیزه

News Discuss 
حفاظت کاتدی فلز روی نسبت به آهن : فلز روی نسبت به آهن خاصیت آندی دارد و به این معناست که زودتر از آن مصرف می شود . در فرایند مسوار کردن ابتدا سیم را با توجه به قطر مورد نیاز کشش می دهیم ، در روش تولید گالوانیزه سرد، https://cashqhxn92692.yomoblog.com/19951903/مفتول-گالوانیزه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story